ಪದಕಮ್ಮಟ ೨೦೧೫ ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

Lights

ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು

Lights

ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಪದಕಮ್ಮಟ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

Lights

ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆ

Lights

ಪಚಿಂ ಲಾಂಛನ

Lights

ಅರಾ ಮಿತ್ರರ ಸನ್ಮಾನ

Lights

ಅರಾ ಮಿತ್ರರ ವಾಕ್ಝರಿ

Lights

ಅರಾ ಮಿತ್ರರ ಸನ್ಮಾನ

Lights

ಕಮ್ಮಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಸಮಯ

Lights

ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ವೇದಿಕೆಯ ನಡೆ

Lights

ತಜ್ಞರನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿಗಳು

Lights

ಸಭಿಕರು

Lights

ಬನ್ನಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತು ಕೇಳದು

Lights

ಸಂವಾದ ತಜ್ಞರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ

Lights

ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲರ ಮಂಡನೆ

Lights

ಪ್ರೊ ಜಿ ವಿ ಯವರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಂತರ ಬೀಳ್ಕೊಡುವಾಗ

Lights

ಭಾರಿ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ನಂತರ ಭೋಜನ

Lights

ಮಂಥನದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಧನ

Lights

ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಪದಚಿಂತಕರ ಸಭೆ


ಪದಕಮ್ಮಟ ೨೦೧೬ ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

Lights

ಉದ್ಗಾಟನೆ-೧

Lights

ಉದ್ಗಾಟನೆ-೨

Lights

ಉದ್ಗಾಟನೆ-೩

Lights

ಡಾ.ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ರ್ತಿ ಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

Lights

ಪ್ರೊ.ಸುಧೀಂದ್ರ ಹಾಲ್ದೊಡ್ದೇರಿ ಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದು

Lights

ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸಭಾಂಗಣ

Lights

ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆ

Lights

ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೆಳದಿ.ಡಾ.ಗುಂಡಾಜೋಯಿಸ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

Lights

ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಯು.ಬಿ.ಪವನಜ

Lights

ಸಮರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಹಂಪನಾಗರಾಜಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

Lights

ಕೆಳದಿ.ಡಾ.ಗುಂಡಾ ಜೋಯಿಸರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

Lights

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳದಿ.ಡಾ.ಗುಂಡಾಜೋಯಿಸರು ಹಾಗೂ ಡಾ.ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ರವರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆ

Lights

ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

Lights

ಪದಕಮ್ಮಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ

Lights

ಪದಕಮ್ಮಟ ಸದಸ್ಯರು

Lights

ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳು

Lights

ಪದಕಮ್ಮಟ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ

Lights

ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ